Speakers

Alina Niewiadomska
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych