Speaker Listing 1

Klinika Pneumonologii Szpitala Klinicznego im.N.Barlickiego w Łodzi - Oddział COVID
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego UCK WUM
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Chorób Zakaźnych
DiaSorin Poland
Przewodnicząca PTDL oddział Łódzki
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badan Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
Najnowsze komentarze
    Archiwa
    Kategorie
    • Brak kategorii