Speakers

dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy
Przewodnicząca PTDL, Oddział w Gdańsku
Alina Niewiadomska
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Alicja Utracka
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Arkadiusz Wnuk
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Izabela Sapała
Roche Diagnostics
Paweł Żyszko
Roche Diagnostics
Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon
WYKŁADOWCA
Szymon Guzik
Prawnik KIDL
Aneta Niciejewska
Roche Diagnostics
dr hab. Małgorzata Rusak
Komitet naukowy