dr hab. n. med. Anna Mertas, prof. SUM

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Szczegóły