dr hab. n. med. Piotr Sosnowski

Dr hab. n. med. Piotr Sosnowski – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie po ukończeniu studiów podjął pracę kontynuując ją do chwili obecnej w Katedrze Radiologii UM w Poznaniu. Specjalista w zakresie radiologii. Za Affidea związany od 2002 jako Kierownik Medyczny Pracowni MR Affidea w Poznaniu. Doc. Sosnowski interesuje się obrazowaniem MR chorób neurookulistycznych, diagnostyka onkologiczną całego ciała (whole-body), a także badaniami multiparametrycznymi MR prostaty.

Szczegóły