dr Piotr Korzeń

Dr Piotr Korzeń – Kierownik Medyczny Pracowni MR w Warszawie. Z Affidea związany od 2018Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. W okresie rezydentury związany ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie. Obecnie pracownik Narodowego Instytutu Onkologii oraz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Członek polskich i europejskich towarzystw radiologicznych. Specjalizuje się w kompleksowej diagnostyce chorób brzucha i miednicy oraz w neuroradiologii.

Szczegóły