Prof. dr hab. Urszula Demkow

Prof. dr hab. Urszula Demkow – kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego UCK WUM.

Szczegóły